เรียนรู้จากการทำงานกับคนเก่ง

บทความโดย: โค้ชเกรียงศักดิ์ นิรัติพัฒนะศัย
ภาพ: Alexander Suhorucov


ในการทำงานของ Knowledge Workers เราจะพบเพื่อนร่วมงานหรือผู้บริหารสามกลุ่ม – คนเก่งมาก
– คนเก่งปานกลาง
– คนเก่งน้อย

Knowledge Workers ที่ได้ทำงานกับผู้บริหารที่เป็นคนเก่ง
มีอยู่สามกลุ่มคือ
1. ถูกใช้งานบ่อยจนเก่งตาม ส่วนใหญ่มีทัศนคติดีและศักยภาพสูง ในที่สุดจะเก่งเร็ว
2. ถูกใช้งานบ่อยช่วงแรก และพยายามหนี เพราะไม่สนุก ยาก ในที่สุดก็พัฒนาฝีมือปานกลาง
3. ถูกใช้งานไม่บ่อย และไม่ถูกใช้งานอีกเลย เพราะไม่ทุ่มเทเท่าที่ควร

น่าเสียดายคนในกลุ่มที่สองและสาม ซึ่งมักจะ “หนี” คนเก่ง ที่มีลักษณะดังนี้

ก. คาดหวังสูงมากเกินบรรทัดฐานของคนทั่วไป
ข. มีพลังมาก คิดและทำ ได้มากกว่าคนทั่ว ๆ ไป
ค. มุ่งมั่น ไม่ยอมแพ้อะไรง่าย ๆ
ง. อัตตาสูง จนทำให้คนส่วนใหญ่อึดอัดด้วย
จ. กดดันต้องการความสำเร็จ ที่ดูแทบไม่มีเหตุมีผล อย่างไรก็ตามหากใครที่รักความก้าวหน้า ต้องการพัฒนาตนเอง

เมื่อมีโอกาสได้ทำงานกับคนเก่งแล้ว อย่าหนี เพราะคนเก่งมีน้อย หากหมั่นสังเกตมองหาจุดแข็งของเขาแล้วเรียนรู้จากเขา เราจะเก่งขึ้นในเวลาอันสั้น เทคนิคในการสังเกตคือ ตั้งคำถามให้เป็น

1. เขาวางแผนอย่างไรก่อนลงมือทำ
2. เขามีหลักคิดอย่างไร ในขณะลงมือทำ
3. เขามีลำดับและขั้นตอนการทำอย่างไร
4. เมื่อทำเสร็จแล้วเขาทำอย่างไร
5. เราจะมาประยุกต์ใช้อย่างไร ให้เราเก่งขึ้น
6. เราจะระวัง ไม่นำด้านลบของเขา มาใช้ได้อย่างไร