เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการตั้งเป้าหมาย

พนักงาน (พนง.) ที่ ผู้จัดการ (ผจก.) เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการตั้งเป้าหมาย

จะมีความผูกพันมากกว่า 4 เท่า เมื่อเทียบกับ พนง.ที่ผจก. ไม่ได้เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมตั้งเป้าหมาย

ในขณะที่มีเพียง 30% ของพนง.เท่านั้น ที่มีประสบการณ์การมีส่วนร่วมตั้งเป้าหมาย

ที่มา: It’s the manager – Gallup Inc.

แสดงว่า มีพนง.อีก 70% ซึ่งหาก ผจก. เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการตั้งเป้าหมาย

พวกเขาน่าจะผูกพันกับงานและองค์กรมากขึ้น นำไปสู่ผลงานที่ดีขึ้นได้อีกเยอะทีเดียว

จากประสบการณ์ที่ผมเห็น

ผจก.ส่วนใหญ่ ไม่ได้ให้พนง.มีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมาย มาจากหลายสาเหตุ เช่น

1. กลัวพนง.ตั้งเป้าหมายต่ำ

2. ตัวเองตั้งใจตั้งให้สูงเกินจริง เพื่อให้พนง.พยายามเต็มที่ ผลงานจะได้ออกมาดี

3. ไม่รู้วิธีการให้มีส่วนร่วมอย่างไร / ทำไม่เป็น

4. ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะต้องให้พนง. มีส่วนร่วมในการตั้งเป้าหมาย

เรามาดูวิธีการจัดการแต่ละเรื่องกันดูครับ

1. กลัวพนง.ตั้งเป้าหมายต่ำ

หากองค์กรคุณมีวิสัยทัศน์ที่สร้างคุณค่าเพิ่มด้วยการเติบโต การอิงวิสัยทัศน์ช่วยได้

หากองค์กรคุณมีค่านิยมร่วมเรื่องความทะเยอทะยานในเป้าหมาย ก็เกาะไปเลย

หากคุณมีวิสัยทัศน์ของทีมที่ต้องการเติบโตเพื่อความยั่งยทนของทุกคนก็บอกเขาไป

หรืออย่างน้อยคุณต้องทำให้เขาเข้าใจว่า การมีเป้าหมายงานที่ท้าทายของแต่ละคน 

เป็นการทำให้แต่ละคนสร้างคุณค่าเพิ่มต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลดีต่อเขา 

ที่มีโอกาสได้ผลตอบแทนสูงขึ้น หรือมีโอกาสเติบโตมากขึ้น 

ที่สำคัญเขาจะเก่งขึ้น และมีความสามารถในการมีโอกาสได้รับการว่าจ้างมากกว่าคนอื่น

2. ตัวเองตั้งใจตั้งให้สูงเกินจริง เพื่อให้พนง.พยายามเต็มที่ ผลงานจะได้ออกมาดี

อย่าใช้วิธีนี้เลย เพราะพนักงานเขาดูออก

เขาอาจจะพยายามทำเป็นตั้งเป้าหมายสูง ๆ ไว้ เมื่อถึงเวลาเขาก็อาจจะทำไปแบบขอไปที

แต่ใช้เวลาที่เหลือในการเตรียมข้อแก้ตัวกับคุณ เมื่อไม่ถึงเป้า

เพราะเขาคิดว่า เมื่อคุณไม่จริงใจกับเขา เขาก็ไม่จำเป็นต้องจริงใจกับคุณ

3. ไม่รู้วิธีการให้มีส่วนร่วมอย่างไร / ทำไม่เป็น

อ่านบทความนี้จบ น่าจะพอได้แนวทางครับ

4. ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะต้องให้พนง. มีส่วนร่วมในการตั้งเป้าหมาย

เพราะคุ้นเคยกับภาวะผู้นำแบบ สั่งการและควบคุม 

ในขณะที่ภาวะผู้นำสมัยใหม่ เน้นการมีส่วนร่วม การสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อความผูกพัน

คุณอาจจะต้องปรับเปลี่ยนความเชื่อของคุณ

หรือรีบ Upskilling แนวคิดเรื่องภาวะผู้นำยุคใหม่กันเสียที  หรือ Download คู่มือได้ที่นี่ครับ 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=823894662436643&set=a.210245080468274