หัวหน้าชอบล้วงลูกทำอย่างไร

บทความ: โค้ชเกรียงศักดิ์ นิรัติพัฒนะศัย
ภาพ: Andrea Piacquadio

มีคนทำงานหลายคนที่อึดอัดเมื่อหัวหน้าล้วงลูกในการทำงาน เราอาจจะมองว่า…
– หัวหน้า Micro-manage บ้าง
– หัวหน้าไม่ Empower บ้าง

แต่ในอีกมุมหนึ่ง เราอาจจะต้องทบทวนตัวเองว่า “เราอาจจะเป็นสาเหตุของปัญหานี้ได้อย่างไร”

เขาเป็นอย่างนี้กับทุกคนหรือเปล่า
หากเขาเป็นกับทุกคน ก็ต้องทำใจ ยอมรับว่า เป็นสไตล์ ของเขา คงยากที่จะคิดไปเปลี่ยนเขา

แต่หากเป็นเฉพาะกับเรา หรือเป็นกับเรามากกว่าปกติ อย่าเพิ่งอคติ คิดว่า “เขาไม่ชอบเรา”

ลองทบทวนตนเองด้วยชุดคำถามเหล่านี้ดูครับ หัวหน้าชอบล้วงลูกทำอย่างไร

1. เราอาจเป็นส่วนหนึ่งของสาเหตุโดยไม่ตั้งใจได้อย่างไร
2. เรารายงานความคืบหน้างานถูกจริตเพียงใด
3. เราทำงานตกหล่นบ่อยในรายละเอียดเพียงใด
4. เรามักบอกโอเคแต่ผลมักตรงกันข้ามบ่อยเพียงใด
5. เรามักทำให้เขาแปลกใจ (ทางลบ) เรื่องงานบ่อยเพียงใด หากทบทวนตัวเอง แล้วพบว่า เราคือสาเหตุจากข้อใด

ก็ลงมือแก้ไขครับ

หรือหากลองทบทวนด้วยคำถามชุดนี้แล้ว คิดว่าเราไม่น่าจะพลาดอะไร ลองนำคำถามและคำตอบไปหารือใครบางคนที่เขาทำงานร่วมกับเราและหัวหน้าเรา แล้วถามเขาดูเพื่อเป็น Second Opinion แล้วนำข้อมูลมาปรับปรุงตัวเองดูครับ