วิธีพัฒนา Critical Thinking Skills

70-20-10  Model คือแนวคิดที่ Morgan McCall, Robert Eichinger และ Michael Lombardo จาก Center for Creative Leadership นำเสนอ  และได้รับการนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรชั้นนำหลายแห่ง

แนวคิดนี้บอกว่าการเรียนรู้ทักษะเรื่องภาวะผู้นำ และ Soft Skills ต่าง ๆ นั้น  

สามารถพัฒนาได้โดยสามกิจกรรมตามสัดส่วนคือ  

– จากชั้นเรียน / การฝึกอบรม 10% 

– จากการโค้ช / มีพี่เลี้ยงช่วยสอน 20% 

– จากประสบการณ์การทำงาน 70%

วันนี้เราจะให้ความสนใจใน 70% กัน

ประสบการณ์การทำงานแบบไหนที่จะทำให้เราเรียนรู้และพัฒนาในเรื่อง Critical Thinking Skills ได้บ้าง

ลองฝึกพัฒนาจากตัวอย่างเหล่านี้ดูครับ 

1. ลงมือวิเคราะห์ผลการทำงานของเรา

2. ลงมือวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ของแผนก

3. ลงมือวิเคราะห์โครงการสำคัญของแผนก

4. ลงมือวิเคราะห์หาสาเหตุโครงการที่ล้มเหลว

ในการวิเคราะห์ ทักษะสำคัญคือคำถาม เช่น 

หากเราต้องการวิเคราะห์ “ผลการทำงานของเรา” ชุดคำถามที่ควรใช้คือ…

ก. ผลงานเราปีที่แล้วเป็นอย่างไร: 

อะไรคือสิ่งที่เราทำได้ดี / อะไรคือสิ่งที่เราควรปรับปรุง / อะไรคือสิ่งที่เราควรเริ่มทำ

ข. ผลงานเราปีนี้เป็นอย่างไร: 

อะไรคือสิ่งที่เราพัฒนาได้ดีขึ้นมา / อะไรที่ต้องพัฒนาเพิ่ม / อะไรที่ควรเริ่มทำแต่ยังไม่ลงมือทำ  

ค. เรามีเป้าหมายอย่างไรในสามปีข้างหน้า: 

เราต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง / ข้อไหนที่เราเด่นและควรพัฒนาให้ยอดเยี่ยม / ข้อไหนที่เรามีแต่ยังไม่เด่นจึงควรพัฒนาเพิ่ม / ข้อไหนที่เราขาดและควรเริ่มพัฒนา

เมื่อตั้งคำถามเสร็จ เราก็ลงมือหาคำตอบ

เมื่อได้คำตอบ เราก็มาจัดทำแผนงาน

เท่านี้ เราก็ได้พัฒนา Critical Thinking Skills ในเรื่อง “ผลงานของเรา”

หากต้องการประยุกต์ใช้ Critical Thinking Skills ในเรื่องอื่น 

ก็นั่งลงคิด และระบุคำถามที่เราควรถาม แล้วทำตามขั้นตอนที่เล่ามาครับ