มืออาชีพ เลือกเปลี่ยนแปลงตัวเอง

หากคุณเป็น Knowledge Workers มืออาชีพ

คุณควรหมั่นพัฒนาตนเอง

เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มขึ้น

ซึ่งหมายถึงการที่คุณเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง

สัญญาณที่บอกว่าคุณควรจะเปลี่ยนแปลงมีอะไรบ้าง

ก. หัวหน้าบอกว่าคุณกำลังติดอยู่ใน Comfort Zone

ข. ผลการประเมินดี แต่คุณรู้ว่าคุณทำได้ดีกว่านี้อีกเยอะ

ค. คุณรู้สึกสบายกับงานที่ทำ จนไม่สบายใจ

ง. คุณเห็นว่าอนาคตมีความเสี่ยง

สิ่งที่ Knowledge Workers มืออาชีพ มักเปลี่ยนแปลงคือ

1. กล้า Present งานมากขึ้น

2. กล้าแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมมากขึ้น

3. กล้าแสดงความคิดเห็นต่างกับคนอื่นมากขึ้น

4. กล้าโน้มน้าวในสิ่งที่ดี/ถูกต้อง แต่คนอื่นค้านมากขึ้น

5. กล้า Feedback สิ่งที่ควรปรับปรุงให้คนที่เราหวังดีมากขึ้น

6. กล้ามอบหมายงานสำคัญให้คนอื่นมากขึ้น

แต่ว่า อะไรคือสิ่งที่ทำให้คนส่วนใหญ่ “ไม่กล้า” เปลี่ยนแปลงในสิ่งเหล่านั้น

มักจะเกิดจาก ความเชื่อ/ความกลัว/ความเข้าใจผิด 

ซึ่งล้วนเกิดมาจากการ “มีความคิดที่ไม่ชัดเจน” เช่น…

1. ไม่กล้า Present งานมากขึ้น เพราะ กลัวทำได้ไม่ดี 

2. ไม่กล้าแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมมากขึ้น เพราะ กลัวคนหมั่นไส้

3. ไม่กล้าแสดงความคิดเห็นต่างกับคนอื่นมากขึ้น เพราะ กลัวคนไม่ชอบหน้าเรา

4. ไม่กล้าโน้มน้าว สิ่งที่ดี/ถูกต้อง เมื่อมีคนอื่นค้าน เพราะ กลัวทำให้เขาไม่สบายใจ/กลัวดูไม่ดี

5. ไม่กล้า Feedback สิ่งที่ควรปรับปรุงให้คนที่เราหวังดีมากขึ้น เพราะ กลัวเขาไม่ชอบเรา

6. ไม่กล้ามอบหมายงานสำคัญให้คนอื่นมากขึ้น เพราะ กลัวเขาทำงานออกมาไม่ดี

ดังนั้น เราจึงต้องทำ “ความคิดของเราให้ชัดเจน” เสียก่อน

ค่อยลงมือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม/การกระทำ

“ความคิดที่ชัดเจน” ที่ควรจะเป็น ในแต่ละเรื่องคืออะไร

1. กล้า Present งานมากขึ้น เพราะ ทำให้คนอื่นได้ประโยชน์จากสิ่งที่เรานำเสนอ / เป็นความรับผิดชอบ

2. กล้าแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมมากขึ้น เพราะ ทำให้คนรับทราบถึงความคิดดี ๆ ของเรา / ทำให้เรามีโอกาสก้าวหน้ามากขึ้น

3. กล้าแสดงความคิดเห็นต่างกับคนอื่นมากขึ้น เพราะ เป็นเรื่องปกติในการทำงาน / มืออาชีพด้วยกันย่อมเข้าใจ

4. กล้าโน้มน้าวในสิ่งที่ดี/ถูกต้อง แต่คนอื่นค้านมากขึ้น เพราะ เป็นมืออาชีพที่ยึดความดี/ความถูกต้อง

5. กล้า Feedback สิ่งที่ควรปรับปรุงให้คนที่เราหวังดีมากขึ้น เพราะ เราหวังให้เขาเปลี่ยนแปลงดีขึ้น / ในอนาคตเขาจะได้กล้า Feedback เราในสิ่งที่เราควรปรับปรุงด้วย

6. กล้ามอบหมายงานสำคัญให้คนอื่นมากขึ้น เพราะ เราเชื่อมั่นในศักยภาพของเขาและเราพร้อมจะ Coach ให้เขาทำให้สำเร็จได้ด้วยตัวของเขาเอง

หากความคิดชัดเจน

การกระทำแม้ไม่ชัดเจน

ประสบการณ์จะพัฒนาดีขึ้นเอง

คุณพร้อมที่จะ “กล้าเปลี่ยนแปลง” ในเรื่องใดก่อนดีครับ