ผู้นำยุคนี้ต้องกระตุ้นให้คนกล้าพูด

การเปลี่ยนแปลงที่ รวดเร็ว ผันผวน ซับซ้อน และคาดการณ์ได้ยาก มากขึ้น

ทำให้ประสบการณ์แต่ละคนทรงคุณค่าน้อยลง

เราจะประสบภาวะที่เราทุกคนไม่เคยเจอมาก่อนมากขึ้น

เสมือนถนนที่อยู่ ๆ ก็ขรุขระ ลุ่ม ๆ ดอน ๆ

ไม่เหมือนถนนที่เราเคยขับมาก่อน

ประสบการณ์เดิมของแต่ละคน อาจจะเวิร์คน้อยลง

ดังนั้น Collective Wisdoms หรือปัญญาของทุกคนจึงจำเป็น

ผู้นำในยุคนี้

ต้องสามารถดึงให้ทีมงานแสดงความคิดเห็นให้มากขึ้น

แต่ว่าทีมงานส่วนใหญ่ อาจจะ…

คุ้นเคยกับการรอคำสั่ง

ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น

ขาดทักษะในการแสดงความคิดเห็น

สิ่งที่ผู้นำสามารถทำได้คือ…

สื่อสารความคาดหวังว่า 

Collective Wisdoms คือวัฒนธรรมองค์กรใหม่

ความคิดเห็นของทุกคนมีคุณค่า

ทำให้คนกล้า ด้วยชุดความคิดใหม่ว่า…

ไม่มีความคิดเห็นที่ “โง่” 

มีแต่ความคิดเห็นน่าสนใจ มาก หรือ น้อย

การแสดงความคิดคือความพยายามที่จะมีส่วนร่วม

และผู้นำต้องอดทนและใจเย็น

ให้คนมีเวลาในการแสดงความคิดเห็น

บริษัทควรริ่มพัฒนาทักษะให้คนทำงานมี…

การเรียบเรียงความคิดให้ชัดเจน

ความสามารถถ่ายทอดความคิดให้ง่ายในเวลาสั้น

การให้ Feedback เพื่อยกระดับการสื่อสาร

การรับ Feedback โดยไม่คิดปกป้องอัตตา