ประสานงานแบบมืออาชีพ

โลกเปลี่ยนเราต้องปรับ

องค์กรส่วนใหญ่ต้องปรับตัวเพื่อให้ทันการเปลี่ยนแปลง

ท่ามกลางความคลุมเครือที่ยังมีต่อไป

จากนี้ต่อไปการทำงานในองค์กร

ต้องเน้นการทำงานเป็นทีมมากขึ้น

ทักษะสำคัญที่คนทำงานต้องมีมากขึ้นคือ การประสานงานแบบมืออาชีพ

เรามาดูว่า จะต้องทำอย่างไรกันบ้างครับ

1. เริ่มต้นที่ทัศนคติก่อนว่า “ไม่ห่วงว่าใครจะได้เครดิต” หากทุกคนห่วงว่าทำไปแล้วผลงานจะตกกับเราอย่างไร เราอาจเสียโฟกัส เพราะต้องมาเสียเวลาคิดหาหนทางเพื่อให้ได้ผลงาน ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงมันรอไม่ได้

2. มองข้ามไซโล บูรณาการเพื่อภาพรวม การทำงานแบบไซโล คือ คิดแบบแผนกใครแผนกมัน เราต้องการให้งานแผนกเราเสร็จ ส่วนภาพรวมเราอาจจะไม่นึกถึง ในอดีตงานมักย้อนกลับไปกลับมาหากคิดแบบแยกส่วน แต่ตอนนี้เราต้องมองให้ครบวงจรไปเลยว่า สิ่งที่เราทำจะช่วยสร้างคุณค่าให้ลูกค้าได้ดีที่สุดอย่างไร หากงานที่เราจะส่งมอบ มีโอกาสสร้างปัญหาได้ เราจะจัดการอย่างไรให้เบ็ดเสร็จที่เราเท่าที่จะทำได้

3. ศึกษาข้อมูล ทำการบ้านก่อน เราต้องหมั่นติดตามข่าวสารภายนอกและภายใน เพื่อให้เห็นภาพรวม ในอดีตใครจะทำอะไรเราอาจจะไม่สนใจได้ แต่ตอนนี้เราทุกคนควรจะมีภาพใหญ่ใกล้เคียงกันให้มากที่สุด หมายถึงเราต้องตื่นตัวเรื่องข้อมูลที่เกี่ยวกับงานเราและงานเพื่อน ซึ่งอาจหมายถึงการใช้เวลานอกงานเพื่อจัดการกับข่าวสารเหล่านั้น

4. อย่าตัดสินคนอื่น ใช้ข้อมูล ระวังไม่ตำหนิว่าใครผิดเมื่อเกิดปัญหาในงาน การเปลี่ยนแปลงที่เร็วและผันผวนจะส่งงผลให้มีการผิดพลาดเล็ก ๆ น้อย ๆ เกิดมากขึ้นกว่าในอดีต หากเรามัวแต่คอยจับผิด คนจะคอยคิดป้องกันตัวเอง และนำไปสู่การ “ไม่ทำผิด” ซึ่งหมายถึง “การพยายามหาเหตุผลที่จะไม่ทำ” มากขึ้นนั่นเอง 

5. เข้าใจว่าคนอาจต่อต้าน เราอาจจะมีการแนะนำแนวทางใหม่ ๆ ในการทำงาน และอาจเกิดแรงต้านขึ้น เราต้องเรียนรู้ที่จะสร้างแนวร่วมก่อนจะเปลี่ยนแปลงการทำงาน ถามและทำความเข้าใจ Painpoint คนอื่นด้วย และให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอแนะแนวทางใหม่ ๆ ให้มากที่สุด เพื่อลดการต่อต้าน

6. เคารพและให้เกียรติ เชื่อว่าคนอื่นตั้งใจดีที่สุดในแบบของเขา เขาอาจจะไม่ได้ทุ่มเทแบบเรา เคารพการตัดสินใจของเขา ให้เกียรติเขาแบบมืออาชีพ ในขณะที่ต้องสื่อสารอย่างเหมาะสม สุภาพ และตรงไปตรงมา

7. สื่อสารให้เหมาะสม ก่อนลงมือทำ ระหว่างทำ และหลังการกระทำ อย่ากลัวว่าจะเป็นการสื่อสารมากเกินไป ให้ระวังไว้ว่า “เราอาจจะสื่อสารน้อยเกินไปเสมอ” พยายามใช้หลากหลายสื่อ และมีความถี่ให้เหมาะกับแต่ละสื่อและแต่ละกลุ่มเป้าหมาย