ปฎิบัติกับหัวหน้าอย่างที่เขาปรารถนาจะได้รับการปฎิบัติ

ความสำเร็จและความก้าวหน้าของคนทำงาน

นอกจากจะขึ้นอยู่กับความสามารถของเขาแล้ว

ยังขึ้นอยู่กับความสามารถในการบริหารความคาดหวังของหัวหน้าด้วย

การบริหารความคาดหวังของหัวหน้า ทำได้โดย

1.เข้าใจสิ่งที่เขาคาดหวังจากเรา

2.วางแผนส่งมอบผลงานให้เกินความคาดหวังอย่างไร

3. ลงมือทำตามแผน

4. ติดตามผล

5. ปรับแผน

นอกจากนี้ การทำความเข้าใจจริตของเขาก็สำคัญ

เราทุกคนมีจริตในการทำงานที่เป็นลักษณะเฉพาะตัวมาก

แต่ว่าคนส่วนใหญ่มักมองข้าม โดยคิดว่าทุกคนเหมือนกัน

จึงปฎิบัติตัวกับหัวหน้า

ก. อย่างที่เคยทำแล้วเวิร์ค กับหัวหน้าคนอื่น

ข. ปฎิบัติตัวกับหัวหน้าอย่างที่ตนเองปรารถนาจะให้คนอื่นทำกับตัวเอง

แต่ว่าที่เหมาะสมคือ 

“ปฎิบัติกับหัวหน้าอย่างที่เขาปรารถนาจะได้รับการปฎิบัติ”

เราจะรู้ได้อย่างไร

สังเกต / ถามตรง / ถามเลขาเขา / ถามเพื่อน

ประเด็นที่เราควรสังเกตคือ

1. เขามีความถนัด ในการรับข้อมูลอย่างไร

2. เขามีวิธี จัดลำดับความสำคัญอย่างไร

3. เขามี สไตล์การแก้ปัญหาอย่างไร

4. เขามี สไตล์การตัดสินใจอย่างไร

5. เขามี วิธีการวางแผนอย่างไร

6. เขามี สไตล์ในการบริหารความเสี่ยงอย่างไร

ตัวอย่างเช่น 

1. เขามีความถนัดในการรับข้อมูลอย่างไร

ภาพกว้าง หรือรายละเอียด / เหตุผล หรือความรู้สึก / ให้ปูพื้น หรือเข้าประเด็นเลย / เนิบ ๆ หรือเร่งรีบ 

2. เขามีวิธีจัดลำดับความสำคัญอย่างไร

เรื่องไหนมาก่อนทำก่อน / เรื่องไหนชอบทำก่อน / ประเมินผลกระทบและเวลาแล้วทำ 

3. เขามีสไตล์การแก้ปัญหาอย่างไร

มีข้อมูลเยอะ หรือใช้สัญชาติญาณ / เร็ว หรือช้า / เดี่ยว หรือกลุ่ม / องค์กร หรือตัวเอง

4. เขามีสไตล์การตัดสินใจอย่างไร

เร็ว หรือช้า / ต้องการข้อมูลน้อย หรือเยอะ / สัญชาติญาณ หรือข้อมูล

5. เขามีวิธีการวางแผนอย่างไร

วางแผนละเอียด หรือคร่าว ๆ / มีแผนสมบูรณ์ หรือทำไปแก้ไป / ให้คนร่วมมากหรือน้อย

6. เขามีสไตล์ในการบริหารความเสี่ยงอย่างไร

กังวลใจใน เงิน หรือคน / ช้า หรือเร็ว / เชื่อข้อมูลมาก หรือเชื่อสัญชาติญาณมาก