จะเป็นคนเก่งต้องทำงานที่มีคุณค่ามากกว่าคนอื่น

ในการทำงาน หากเราต้องการเป็นคนเก่ง 

เราต้องทำงานมากกว่าคนอื่น 

ซึ่งการทำงานที่มากกว่าคนอื่นที่มีโอกาสได้เรียนรู้มากกว่าปกติ

คือ การได้รับมอบหมายงานที่ไม่ใช่งาน Routine (งานประจำวัน)

เป็นงานที่มีคุณค่างานมากกว่า ซึ่งมักจะมาพร้อมความยาก

หลายคนมองว่า การได้รับมอบหมายงานนอกเหนือหน้าที่คือภาระ

ยิ่งเป็นงานยาก ยิ่งเป็นความซวย 

บางคนล้อเล่นว่าเป็น แอสซวยเม้นท์ (ซึ่งเพี้ยนมาจาก Assignment แอส-ซาย-เม้นท์)

ในขณะที่คนที่มี Growth Mindset หรือมีทัศนคติในเชิงพัฒนา 

จะมองว่านี่คือโอกาสพัฒนาและเรียนรู้

ดังนั้น ครั้งต่อไป หากได้รับมอบหมายงานอะไรที่นอกหน้าที่ 

คำถามที่เราควรถามตัวเองคือ 

“เราจะใช้โอกาสนี้เป็นการเรียนรู้และพัฒนาในเรื่องอะไร”