กฏทรงค่า 15 ข้อความเจริญเติบโต

กูรูด้านภาวะผู้นำ จอห์น ซี แมกซ์เวล เขียนหนังสือเล่มใหม่ คือ “The 15 invaluable laws of growth” หรือ “กฏทรงค่า 15 ข้อความเจริญเติบโต”

หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวม เครื่องมือที่ช่วยในเรื่องการเจริญเติบโต ซึ่งได้มาจากประสบการณ์ 65 ปีของเขา

ในบทนำ แมกซ์เวล กล่าวใว้ว่า

เพื่อจะปลดปล่อยศักยภาพคุณต้องเติบโต แต่การจะโตได้นั้นต้องมีความตั้งใจเต็มร้อย หนังสือเล่มนี้เกิดจากความพยายามของผมที่จะช่วยให้ผู้อื่นเติบโต และพัฒนาตนเองเพื่อเขาจะมีโอกาสได้เป็นบุคคลที่เขาถูกสร้างขึ้นมาที่ดีที่สุด  ผมต้องการช่วยให้คุณสามารถพัฒนา เรียนรู้เกี่ยวกับจุดแข็ง ค้นพบความหลงใหลในงานที่ตนชอบ เข้าใจถึงเป้าหมายของตน และพัฒนาทักษะต่างๆที่จะทำให้คุณเป็นตัวตนที่ดีที่สุดได้

“คุณวางแผนเรื่องการเติบโตและการบ้างหรือเปล่า”  คนจำนวนมากคาดหวังว่าการเจริญเติบโตจากประสบการณ์ ซึ่งเป็นเรื่องที่ผิด ถ้าคุณต้องการพัฒนาชีวิตของตน คุณก็ต้องพัฒนาตนเอง

ต่อไปนี้เป็นภาพคร่าวๆของกฏทั้ง 15 ข้อ

กฎของความตั้งใจ – ดูปฏิทินว่าใน 12 เดือนข้างหน้าคุณให้เวลากับพัฒนาตนเองมากเท่าใด

กฎของการไตร่ตรอง – คนส่วนมากยุ่งทั้งวันเพราะผู้อื่นต้องการเวลาของเขา ถ้าเราไม่หยุดแล้วไตร่ตรองเราอาจพลาดความสำคัญของเรื่องต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิต ให้เลือกสถานที่ที่คุณสามารถใช้หยุดพักเพื่อคิดไตร่ตรองทุกวันๆละ 10-30 นาที หรือ 1-2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือ 3-4 วันต่อปี

กฎของการจัดสภาพแวดล้อม – สภาพแวดล้อมหลายสิ่งหลายอย่างมีผลกระทบต่อเรา แต่หนังสือและคนคือสองปัจจัยหลัก

Charles “Tremendous” Jones กล่าวว่า “ในห้าปีข้างหน้าคุณจะยังเป็นคนๆเดิมยกเว้นสองอย่างคือ คนที่คุณใช้เวลาอยู่ด้วย และหนังสือที่คุณอ่าน”

อีกหนึ่งคำกล่าวที่น่าสนใจของ Jim Rohn คือ “เราคือค่าเฉลี่ยของคนห้าคนที่เราใช้เวลาด้วยมากที่สุด”

เมื่อได้พบบุคคลที่น่าสนใจ พี่เลี้ยง หรือบุคคลต้นแบบ เตรียมคำถามเหล่านี้ให้พร้อม – จุดแข็งของคุณคืออะไร คุณกำลังเรียนรู้เรื่องอะไรอยู่ คุณต้องการอะไรในขณะนี้ คุณได้พบใครใหม่ๆ ได้อ่านหนังสืออะไรใหม่ๆ หรือได้ทำอะไรที่ช่วยให้คุณประสบความสำเร็จ มีคำถามใดอีกบ้างที่ผมควรถามคุณแต่ยังไม่ได้ถาม

กฎของการเรียนรู้จากประสบการณ์เลวร้าย – การบริหารประสบการณ์ที่ไม่ดีนั้นนำไปสู่การเติบโตที่ยิ่งใหญ่ สิ่งที่ทำให้พวกเขาต่างจากคนที่เกือบจะประสบความสำเร็จก็คือวิธีที่พวกเขาเผชิญหน้ากับปัญหาต่างๆนั่นเอง  คนที่ประสบความสำเร็จนั้นใช้ประสบการณ์แย่ๆเป็นจุดก้าวกระโดด ทุกๆคนเคยผ่านประสบการณ์แย่ๆ แต่มีเพียงหยิบมือที่สามารถเปลี่ยนให้เป็นประสบการณ์ที่ดีได้ พวกเขาทำดังต่อไปนี้ 1. เลือกใช้ชีวิตเชิงบวก 2. เปิดรับและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของตน 3. เปิดใจรับคุณค่าของประสบการณ์ที่ไม่ดี 4. ปรับตัวไปในทางที่ดีเมื่อได้เผชิญหน้ากับประสบการณ์ที่ไม่ดีไปแล้ว 5. รับผิดชอบต่อสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับชีวิตของตนเอง

ในขณะที่แม็คเวลล์อายุ 51 ปีเขาเคยหัวใจวาย ทันทีที่เขาฟื้นตัวจากอาการ เขาเปลี่ยนอุปนิสัยการกินและเริ่มออกกำลังกายเป็นประจำทันที เขาแนะนำไอเดียต่างๆใว้ดังนี้ว่า  “ระบุประสบการณ์ที่เลวร้ายในช่วงชีวิตของเรามาห้าเรื่อง พร้อมกับระบุต่อไปว่า คุณได้เรียนรู้อะไรบ้างจากห้าเหตุการณ์นี้ จากนั้นวิเคราะห์ว่าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง แล้วให้คะแนนตนเองว่าทำได้ดีเพียงใด”

กฎของการฝืนตัวเอง – กฏข้อนี้เกี่ยวกับการหลุดออกจากพื้นที่แห่งความสบายและความเคยชินเพื่อการเจริญเติบโต คนจำนวนมากยินดีที่จะมีชีวิตที่เกาะกลุ่มค่าเฉลี่ย แต่แม็กเวลล์กล่าวว่า “ผมไม่สามารถยอมรับ ค่าเฉลี่ย ได้” และอับราฮัม มาสโลว์ ก็เคยกล่าวไว้ว่า “ถ้าคุณวางแผนที่จะเป็นตัวเองน้อยกว่าที่ความสามารถจริงที่มี ก็เท่ากับว่าคุณจะไม่มีความสุขไปตลอดชีวิต”  ดังนั้นถ้าคุณต้องการเติบโต คุณต้องรู้จักฝืนตนเองบ้าง

กฎของการแลกเปลี่ยน – บุคคลที่ประสบความสำเร็จมักแลกเปลี่ยนเก่ง แม็กเวลล์ยินดีที่จะลดรายได้เพื่อแลกกับโอกาสที่มากขึ้นในอนาคต  เขาย้ายงานเจ็ดครั้งในชีวิตโดยมีห้าครั้งที่เขายอมลดเงินเดือนตนเอง

กฎของคนต้นแบบ – ถ้าคุณไม่มีที่ปรึกษาเอาแต่คิดตามลำพังด้วยตนเองแล้วล่ะก็ คุณจะคิดสับสนวนเวียน ทางออกคือการมีพี่เลี้ยง แต่อย่าเลือกคนที่ห่างตัวเกินไปนัก ให้เลือกคนที่อยู่สูงกว่าคุณเพียง 2-3 ขั้นก็เพียงพอ เมื่อเลือกพี่เลี้ยงได้แล้ว ให้เตรียมคำถามดีๆ 3-5 คำถามไว้ล่วงหน้า  เมื่อได้คำแนะนำใดมาจงนำไปปฏิบัติ เมื่อพบกันครั้งหน้าให้บอกพี่เลี้ยงของคุณว่าได้เรียนรู้อะไรจากคำแนะนำนี้บ้าง  จากนั้นให้ถามคำถามใหม่ต่อไปเรื่อยๆ

ผมแนะนำหนังสือเล่มนี้ให้เป็นของขวัญปีใหม่ที่ยอดเยี่ยมสำหรับทุกๆคนเลยครับ