วุฒิภาวะในคนทำงานที่ใช้ความคิด

“วุฒิภาวะ คือ ความสามารถในการทำงานอย่างมีวินัยในตนเองไม่ว่าจะมีหัวหน้างานควบคุมอยู่หรือไม่ก็ตาม เก็บรักษาเงินโดยไม่ใช้ตามใจ  และอดทนกับความอยุติธรรมโดยไม่คิดแก้แค้น” โดย  Ann Landers จากหนังสือ Reader’s Digest Quotable Quotes

เจ้านายทุกคนต้องการลูกน้องที่มีวุฒิภาวะสูง

การเป็นคนทำงานใช้ความคิดที่มีวุฒิภาวะสูงหมายความว่าอย่างไร

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างพฤติกรรมของคนทำงานที่ใช้ความคิดใน 3 สถานการณ์ – ขณะที่เพิ่งรับหน้าที่เป็นครั้งแรก เมื่อมีความชำนาญในงาน และเมื่อได้รับการเลื่อนตำแหน่ง

ขณะได้รับหน้าที่ใหม่เป็นครั้งแรก คนทำงานที่ใช้ความคิดที่มีวุฒิภาวะสูงจะทำสิ่งต่างๆต่อไปนี้

 1. ตรงต่อเวลา ถ้างานเริ่มเก้าโมงเช้า ควรมาถึงตอนแปดโมงครึ่งเพราะมันเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดที่จะทำให้คุณโดดเด่นและสร้างความประทับใจได้
 2. จิตใจที่พร้อม เมื่อคุณมาเช้า วางรายการสิ่งที่ต้องทำในวันนั้นๆ และตรวจสอบลำดับความสำคัญของงานกับหัวหน้างาน เท่านี้คุณก็พร้อมที่จะเริ่มทำงานตอนแปดโมงห้าสิบนาที
 3. เรียนรู้อย่างกระตือรือร้น เรียนรู้เกี่ยวกับองค์กร งาน และเพื่อนร่วมงานให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ก่อนที่จะเข้ามาเริ่มงาน เพราะมันจะทำให้คุณเห็นภาพคร่าวๆเกี่ยวกับงานของตน หากมีคำถามเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามกับหัวหน้างานได้ โดยแนวคำถามต่อไปนี้จะช่วยให้คุณสร้างความประทับใจได้เป็นอย่างดี คือ ถ้าฉันต้องการประสบความสำเร็จในการทำงานที่นี่ควรปฏิบัติตนอย่างไร บรรทัดฐานการทำงานของที่นี่เป็นอย่างไร และอะไรคือสิ่งที่ควรและไม่ควรทำ งานใดที่มีความสำคัญสูงสุดของส่วนงานนี้ในช่วงสามเดือนข้างหน้า
 4. อย่ารอเป็นฝ่ายรับ คุณอาจเรียนรู้มาจากตอนอยู่มหาวิทยาลัยว่าองค์กรต่างๆจัดปฐมนิเทศก่อนเริ่มงาน มีพี่เลี้ยงให้ หรือให้เริ่มต้นด้วยการฝึกอบรมก่อน แต่หลายๆองค์กรก็ไม่ได้มีทุกสิ่งที่คุณเคยทราบมา การที่สถานการณ์เป็นแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าองค์กรเหล่านี้ไม่ดี แต่เป็นเพราะความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของธุรกิจที่ทำให้องค์กรต่างๆทำเรื่องนี้ได้ไม่ดีนัก แทนที่จะเสียเวลาคร่ำครวญ ลองปฐมนิเทศให้ตนเองโดยการศึกษาสิ่งต่างๆด้วยตนเอง อ่านเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง และเติมกิจกรรมที่เหมาะสมเพื่อที่ตนเองจะได้ไม่มีเวลาว่าง

ถ้าคุณสามารถทำทำตามขั้นตอนเหล่านี้ได้ต่อเนื่องเป็นเวลาสามปีคุณก็สามารถที่จะเป็นผู้ที่มีความชำนาญในงานของตน พยายามดึงตนเองไม่ให้ติดกับดักความสบาย เมื่อคุณเป็นผู้ที่มีความชำนาญในงานของตน คนทำงานที่ใช้ความคิดที่มีวุฒิภาวะสูงจะทำสิ่งต่างๆต่อไปนี้

 1. อาสาทำงานเพิ่ม ในองค์กรส่วนมากจะมีกิจกรรมและโครงการที่เป็นตัวขับเคลื่อนองค์กรอยู่ ให้อาสาเข้าร่วมในโครงการเหล่านี้โดยระบุว่าจุดแข็งของคุณคืออะไรที่สามารถใช้กับงานโครงการนั้นๆได้ เช่น ถ้าคุณเก่งด้านการทำสไลด์ในการนำเสนอ ให้อาสาเข้าร่วมโครงการเพื่อเป็นผู้นำเสนอของโครงการ
 2. สอนผู้อื่น เมื่อคุณเป็นผู้ที่มีความชำนาญในงานของตนคุณจะสามารถทำงานของตนได้โดยใช้เวลาและความพยายามน้อยกว่าเมื่อ 1-2 ปีก่อน คุณจึงควรใช้เวลาอย่างมีคุณค่า สอนงานผู้อื่น แทนที่จะเล่นอินเตอร์เน็ตหรือเฟสบุ๊ค คุณสามารถใช้เวลาที่มีนี้สอนเพื่อนร่วมงาน น้องใหม่ หรือแสดงความจำนนว่าต้องการเป็นอาสาสมัครกับฝ่ายบุคคล ที่จะทำให้คุณเป็นนักฝึกอบรมมือสมัครเล่นที่สามารถช่วยปฐมนิเทศพนักงานใหม่ทั้งในและนอกแผนกของคุณ
 3. เป็นพี่เลี้ยง อาสาเป็นพี่เลี้ยงให้แก่พนักงาน 1-2 คน สิ่งที่พี่เลี้ยงทำคือช่วยให้พวกเขาปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์กรได้ดีมากขึ้น หรืออาจช่วยให้พนักงานที่มีอาวุโสมากกว่าทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น คุณควรเลือกเป็นพี่เลี้ยงให้แก่ผู้อื่นในเรื่องที่เป็นจุดแข็งของตน
 4. ของานทำเพิ่ม ถ้าคุณทำงานที่มีอยู่ได้ดีเยี่ยม และทำสามข้อด้านบนได้หมดแล้ว ก็ถึงเวลาที่คุณจะของานอื่นทำเพิ่มเติมจากที่มีอยู่ โดยของานที่มีคุณค่าสูงและมีความท้าทาย แต่อย่าขอค่าตอบแทนหรือตำแหน่งที่เพิ่มขึ้น เพราะสิ่งเหล่านี้จะตามมาเองเมื่อคุณแสดงให้เห็นว่าคุณมีความความสามารถเพียงพอ ในทางกลับกันคนที่ขาดวุฒิภาวะต่างหากที่ขอค่าตอบแทนและตำแหน่งเพิ่มก่อนที่จะแสดงให้เห็นได้ว่าตนเองมีความสามารถเพียงใด

ถ้าคุณสามารถทำทำตามขั้นตอนเหล่านี้  เท่ากับว่าคุณได้แสดงให้เห็นถึงภาวะผู้นำ ความรับผิดชอบ และความสามารถในการสื่อสาร ซึ่งเป็นไปได้สูงว่าคุณจะได้รับการเลื่อนตำแหน่ง  และเมื่อคุณได้รับการเลื่อนตำแหน่ง คนทำงานที่ใช้ความคิดที่มีวุฒิภาวะสูงจะทำสิ่งต่างๆต่อไปนี้

 1. เรียนรู้ที่จะทำหน้าที่ของตนให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
 2. อย่าทำสิ่งเดิมๆที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จ  เพราะการเลื่อนตำแหน่งนั้นหมายถึงหน้าที่ที่เปลี่ยนไป คุณต้องเป็นหัวหน้างานที่คอยชี้แนะผู้อื่น ทำให้ลักษณะงานเปลี่ยนไปจากเดิมที่เคยทำงานต่างๆด้วยตนเอง คุณต้องผันตัวไปเป็นผู้จัดการที่สร้างผลงานผ่านลูกน้องแทน ทักษะที่ต้องใช้มากๆคือการสื่อสารและโน้มน้าวใจผู้อื่น อย่าพยายามทำงานให้เกิดผลสำเร็จด้วยตนเอง แต่ให้ทำตัวเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ
 3. เรียนรู้เกี่ยวกับทีมงานและวิธีที่จะทำงานร่วมกับพวกเขา
 4. สรรหาพี่เลี้ยงที่เก่งในด้านการบริหารบุคคลากร