ความเป็นมา

ผู้บุกเบิกการโค้ชผู้บริหารในประเทศไทย

TheCoach_History
เดอะโค้ช

หน้าแรก > เกี่ยวกับเดอะโค้ช > ความเป็นมา

พันธกิจ

ทำโลกนี้ให้ดีขึ้น โดยโค้ชผู้บริหาร

สภาพแวดล้อมมีความผันผวนและไม่แน่นอนสูงขึ้น – องค์กรต้องการผู้บริหารที่มีความตระหนักรู้สูง ปรับตัวเร็วเพื่อนำการเปลี่ยนแปลง เดอะโค้ชช่วยพัฒนาผู้บริหารระดับสูง
เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงกับสังคม

ความก้าวหน้า

ความสำเร็จตลอด 20 ปีที่ผ่านมา

TheCoach คือผู้ให้บริการพัฒนาผู้บริหารแถวหน้าของประเทศไทย ก่อตั้งโดยโค้ชเกรียงศักดิ์ นิรัติพัฒนะศัย โค้ชผู้บริหารคนแรกของประเทศไทย
ด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปี เดอะโค้ชทำงานร่วมกับองค์กรชั้นนำทั้งองค์กรภาคเอกชนที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ทรัพย์ ภาคอุตสาหกรรมและบริการขนาดกลางและ

หน่วยงานภาครัฐ จากประสบการณ์การทำงานกับลูกค้าผู้บริหารมากกว่า [400] ราย และจำนวนชั่วโมงการโค้ชมากกว่า [20,000] ชั่วโมงของโค้ชเกรียงศักดิ์ เดอะโค้ชริเริ่มพัฒนาแบบจำลอง 4Is และกระบวนการโค้ช C4D ที่เรียบง่ายและหยืดหยุ่นสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างให้เหมาะสมกับบริบทและความท้าทายของงานพัฒนาผู้บริหารในปัจจุบัน

20+

ประสบการณ์การโค้ชผู้บริหาร (ปี) บุกเบิกพัฒนาตั้งแต่ปี 2546

400+

จำนวนผู้บริหารในองค์กร
ที่เคยรับการโค้ช

4Is

ริเริ่มแบบจำลองการโค้ชที่มีความยืดหยุ่น

15,000

จำนวนชั่วโมงการโค้ชผู้บริหาร

100

จำนวนองค์กรชั้นนำทั้ง
ภาครัฐและเอกชนที่ใช้เดอะโค้ช

C4D

กระบวนการโค้ชผู้บริหารที่ใช้ได้ได้อย่างมีประสิทธิผล

30

จำนวนโค้ชผู้บริหารที่เรียนรู้จากหลักสูตรเดอะโค้ช

136

จำนวนวิดีโอเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับการโค้ชผู้บริหาร

7

eBooks ที่พิมพ์เพื่อเผยแพร่
ความรู้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

พัฒนาการของเดอะโค้ช

บุกเบิกและพัฒนาวิชาชีพโค้ชผู้บริหาร

โค้ชเกรียงศักดิ์ นิรัติพัฒนะศัย

สั่งสมประสบการณ์

1982-2001

ผมใช้เวลา 19 ปีในฐานะลูกจ้างมืออาชีพ ในสายงานการขาย การตลาด และบริหาร ในบริษัท ข้ามชาติเช่น Ericsson, Citibank, DHL และ Kepner-Tregoe

ประสบการณ์การทำงานในบริษัทข้ามชาติเหล่านั้น ทำให้ผมได้มีโอกาสเขียนบทความ Bridigng the Gap ในหนังสือพิมพ์ Bangkok Post เป็นเวลา 16 ปี (2001-2016)

เริ่มต้นบุกเบิก

2001

ผมมีอายุ 41 ปี ได้ตัดสินใจออกมาเป็นที่ ปรึกษาอิสระ ในนาม TheCoach รับงานวิทยากรด้านการขาย การบริการ ภาวะผู้นำ และ Cross Cultural Management

2004

ผมมีโอกาสทำงาน Executive Coaching เป็นครั้งแรก และทำต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้

ในช่วงที่ผมเริ่มทำงาน Executive Coach ครั้งแรก ในขณะนั้น เท่าที่ทราบ ยังไม่มีโค้ชคนไทยเลย ผมโชคดีที่มี ลูกค้าที่เป็นบริษัทข้ามชาติ ติดต่อให้ผมเข้าไปโค้ชผู้บริหารชาต่างชาติคนหนึ่ง ซึ่งไม่เข้าใจคนไทยเท่าที่ควร ผมบอกลูกค้าไปตามตรงว่า “ยังไม่เคยโค้ชผู้บริหารรายบุคคลมาก่อน”
ลูกค้าซึ่งเป็นชาวออสเตรเลียก็เมตตาผม เขาบอกว่า “เมื่อหลายปีก่อน ผมถูกส่งไปมาเลเซีย และเกิดปัญหาไม่ เข้าใจคนท้องถิ่น บริษัทฯจึงจ้างที่ปรึกษาคนท้องถิ่นให้มาโค้ชผมให้เข้าใจ Cross Cultural Management มากขึ้น คุณก็ทำแบบที่คุณเขียนบทความลงในบางกอกโพรสต์นั่นแหละ”

ผมกลับบ้านมาค้นข้อมูลทาง Internet ซึ่งยังมีไม่มากนัก จึงสั่งซื้อหนังสือจากร้านในประเทศและ amazon.com จำนวนมาก รวมทั้งใช้บริษัทเพื่อนผมที่เพิ่งเปิดใหม่เป็นสนามทดลอง

ในสองสามปีแรกก็ลองผิดมากกว่าลองถูก จนผ่านมา 19 ปี ก็ถือว่าพอมีประสบการณ์พอสมควร

พัฒนาต่อเนื่อง

2012

ผมได้เปิดหลักสูตร Executive Coaching Scholarship ให้กับ 12 โค้ชมือใหม่ เพื่อสร้างคนในอุตสาหกรรมนี้ให้มีมากขึ้น โดยมิได้คิดค่าใช้จ่าย ปัจจุบันหลายคนก็นำความรู้ที่ได้ไปทำโลกนี้ให้ดีขึ้น ซึ่งผมได้บันทึกการสอนทั้ง 6 วันไว้ด้วย Video Clip 136 ตอน

หากใครสนใจจะเรียนรู้ฟรี ลองเข้าไปชมและติดตามยูทิวบ์ CoachKriengsak ได้ครับ

2013

เฟซบุ๊คเดอะโค้ช Facebook/TheCoach.in.th เริ่มเปิดตัว


ปัจจุบัน

TheCoach มีทีมงานโค้ชและพี่เลี้ยงผู้บริหารที่ทำงานร่วมกันเป็นประจำ คือ
คุณเกรียงศักดิ์ นิรัติพัฒนะศัย
คุณชัยรัตน์ วงศ์จินดานนท์
คุณยอด ลีลาเวชบุตร
คุณธนประเสริฐ สมิทธิเนตย์
คุณดวงจันทร์ อ่าววิจิตรกุล

ทีมโค้ช/พี่เลี้ยงผู้บริหารเดอะโค้ช

> รายละเอียดโค้ช

พูดคุยแลกเปลี่ยน สอบถามข้อมูลกับเดอะโค้ชทาง

[email protected]